Scroll naar beneden
bestuur en

ondersteuning

Hartelijk welkom

In het Huis van de Stad is elke dag een gastvrouw aanwezig voor ontvangst en als wegwijzer voor mensen met vragen.

Zaterdagopenstelling Huis van de Stad

Het Huis van de Stad is nu ook op zaterdag geopend van 10.00 tot 14.00 uur.

Burgerparticipatie

De gemeente moedigt inwoners en organisaties aan om initiatieven te ontplooien. Daartoe heeft de gemeente onder andere het online platform ‘Online Stadsgesprek’ gelanceerd, zijn er debatten op de scholen en wordt ter inspiratie de krant ‘Harderwijk zijn wij samen’ jaarlijks uitgegeven.

Ook is er een kindercollege aangesteld dat naast ceremoniële taken, ook aandacht heeft voor eenzame mensen (in de persoon van kinderburgemeester Isabella Hoeve) en een rookvrije generatie (in de persoon van kinderwethouder Nino Petersen).
gespreks-
onderwerpen

Digitale aangifte

Sinds maart is het mogelijk om digitaal aangifte te doen van een geboorte. Van een overlijden is dat sinds april het geval.
77,5% van de geboorteaangiftes gaat inmiddels digitaal. We zien hierin een duidelijke behoefte. 36% van de aangiftes voor overlijden werd in april digitaal gedaan.

geboorte-
aangiftes
%
digitale
aangiftes

Meerinzicht

Ermelo, Harderwijk en Zeewolde werken veel samen.
De organisatie Meerinzicht doet de uitvoering van het sociaal domein en regelt de bedrijfsvoering van de gemeenten. In Meerinzicht werken 413 mensen, bij de gemeente Harderwijk 303.

Werken op afspraak tijdens Corona

Om de 1,5 meter afstand te hanteren, kunnen we helaas niet iedereen zonder afspraak helpen. Begin mei had 76% van alle klanten die we geholpen hebben, een afspraak gemaakt.
%
op afspraak
%
zonder
afspraak
veiligheid

Woninginbraken

Bij de aanpak van woninginbraak werkt de gemeente nauw samen met Politie en Openbaar Ministerie. De inbraakcijfers in 2012-2015 waren verontrustend hoog. Het aantal woninginbraken is sinds de gezamenlijke, integrale aanpak bijna gehalveerd. De aanpak bestaat uit; het verkleinen van de slachtofferkans, een persoonsgerichte aanpak van daders, duurzame preventie via Politiekeurmerk Veilig Wonen, bestuursrechtelijke aanpak en het Donkere Dagen Offensief.
%

Drugs, fraude, mensenhandel en prostitutie

De gemeente voert de Opiumwet nauwgezet uit. In 2019 zijn hierdoor 5 panden gesloten. Als gemeente hebben we een ondermijningsteam opgezet, zodat inwoners verdachte situaties kunnen melden en snel ingegrepen kan worden, wanneer nodig.
panden
gesloten

Veilige bedrijventerreinen

Om overlast en criminaliteit op bedrijventerreinen aan te pakken werken ondernemers samen met de gemeente, politie en brandweer en eventuele andere partijen. Ook het onderhoud en beheer kan zo samen worden opgepakt. Is dit alles op orde dan verdient het bedrijventerrein het keurmerk Veilig Ondernemen (KVO-B). Inmiddels zijn alle bedrijventerreinen in Harderwijk gecertificeerd met het Keurmerk.

Autoinbraken

We blijven prioriteit geven aan het terugdringen van autoinbraken. Zo hebben we onder andere in de wijk Drielanden flexibel cameratoezicht ingezet. Ook attenderen we onze inwoners om waakzaam te zijn. Inwoners worden gewaarschuwd via tekstkarren, als er inbrekers actief zijn.
%

Veilig Uitgaan

Uitgaan moet veilig en gezellig zijn. Dat is het doel dat horeca, politie en gemeente samen hebben. Een samenwerkingsverband dat prima verloopt. Samen is het document ‘Veilig uitgaan’ opgesteld. We hebben voorlichting gegeven over drugs in de horeca en bij het evenement Aaltjesdagen. Er heeft een bijeenkomst plaatsgevonden als vervolg op het jaarlijkse nalevingsonderzoek. Volgend jaar wordt er tweemaal een nalevingsonderzoek gehouden.

De horeca heeft vanaf maart tot 1 juni stilgelegen vanwege de corona pandemie. Een groot aantal horecaondernemers heeft vanaf 1 juni het terras tijdelijk mogen uitbreiden.

Crisisorganisatie

Op het stadhuis zijn alle middelen op orde gebracht om een crisiscentrum met alle faciliteiten in te richten. In groter verband werken we in de regio samen om de crisisbeheersing te versterken. Tijdens de corona pandemie bleek het crisiscentrum uitstekend te functioneren.
x VOLGDEN EEN CRISIS-OPLEIDING,
OEFENING OF TRAINING

Brandweer

In samenwerking met de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) doet Harderwijk mee aan een proef om de brandrisico’s beter in beeld te krijgen. Zo zijn we beter voorbereid als er ergens brand is. Naast het in beeld brengen van de opkomsttijden is ook het totale risicoprofiel van de gehele gemeente Harderwijk in beeld gebracht.
vervoer en

verkeer

Harderwijk wordt steeds fietsvriendelijker

 • Doordat we samen met omliggende gemeenten snelle fietsroutes hebben aangelegd tussen Amersfoort, Harderwijk en Zwolle.
 • Door het aanleggen van veilige fietsvoorzieningen naar de belangrijkste bestemmingen in de gemeente Harderwijk.
 • Door in en aan de rand van de binnenstad oplaadpunten voor e-bikes te plaatsen.

OPLAADPUNTEN
IN BINNENSTAD

METER VERKEERSVEILIGER
TER VERGELIJK :x
de LENGTE VAN DE boulevard

Verkeersonveilige situaties aanpakken

 • In 2018 zijn de Stadswei en Voorste Wei aangepast. In 2019 zijn onder meer de Melis Stokelaan (met nieuw fietspad) en de Ceintuurbaan heringericht.
 • Ook is een verkeersonderzoek uitgevoerd naar verkeersstromen in het buitengebied van Hierden. De uitkomst hiervan is dat de verkeersveiligheid, verkeersdrukte en algemene snelheid in orde is.
 • Er is de afgelopen twee jaar 5850 meter weg verkeersveiliger gemaakt.

Betere en snellere spoorverbinding

De gemeente Harderwijk wil samen met partners (onder andere NS, provincie Gelderland, omliggende gemeenten, ROVER) een betere en snellere spoorverbinding naar Amersfoort en Zwolle. Met ingang van december 2019 rijdt er in de ochtendspits een 3e en 4e snelle spits-sprinter van station Harderwijk naar Amersfoort Centraal, met tussenstop in Nijkerk. In de avondspits rijden deze 3e en 4e sprinters in tegengestelde richting, dus ook weer met de spits mee.

snelle spits-
sprinters

Twee uur gratis parkeren en digitaal parkeren

 • De eerste twee uren gratis parkeren is nu ook ingevoerd voor de parkeerterreinen Vuldersbrink, Selhorstweg en het Kloosterplein.
 • Op steeds meer plekken in de stad kun je digitaal parkeren.
 • Op steeds meer parkeerterreinen kun je betalen met je mobiele telefoon.
 • De digitale dagkaart is ingevoerd. Daarmee kunnen bezoekers van de stad of het Dolfinarium vooraf en ter plaatse online een dagkaart kopen.
 • De parkeerpas voor zorgmedewerkers is ingevoerd.

PARKEERPLAATSEN MET
TWEE UUR GRATIS REGELING
economie

Warenmarkt Drielanden

De warenmarkt in Drielanden is in maart van dit jaar gestart. Elke woensdagochtend is de markt geopend op P2 bij winkelcentrum Drielanden.

Bruisend Harderwijk

 • We hebben een bruisende binnenstad door de professionele samenwerking van Heerlijk Harderwijk en de ondernemers (horeca, detailhandel) en het vastgoed.
 • We vinden evenementen heel belangrijk in Harderwijk. Daarom willen we goed samenwerken met de organisatoren zodat evenementen bruisend en veilig verlopen.
GROTERE EVENEMENTEN IN 2019
(MEER DAN 100 BEZOEKERS)

Verruiming van de winkeltijden

De koopzondagen zijn ingevoerd. Winkels zijn nu 12 zondagen per jaar geopend. Supermarkten en bouwmarkten zijn iedere zondag geopend.

Hanze

Harderwijk als Hanzestad wordt goed verkocht. Marketing van Harderwijk loopt via de promotie van de Nationale Hanze. Dit is erg succesvol gebleken. Verschillende middelen dragen bij aan de populariteit van Harderwijk. Heb je het Hanzekoekje al geprobeerd?

Hanzestedenmarketing heeft de NRW nationale marketing award 2018 prijs gewonnen. De NRW Marketing Award wordt sinds 2010 uitgereikt en is een jaarlijkse bekroning voor de meest innovatieve, inspirerende en effectieve marketinginspanningen voor een winkelgebied.

(buitenlands) toerisme

Het aantal mensen dat in Harderwijk blijft overnachten was in 2016 98.000. In 2018 was dit 144.000.
+
BUITENLANDSE TOERISTEN
IN 2018

Watertoerisme

Er is het afgelopen jaar veel geïnvesteerd in het watertoerisme in Harderwijk. De havens zijn prachtig geworden.

In 2016 waren er nog 2.500 overnachtingen in de havens van Harderwijk. In 2019 waren dit er meer dan 10.000.

Toeristisch Informatiepunt

De VVV is na lange tijd weg te zijn geweest weer teruggekeerd. Er heeft een tijdelijk punt gezeten in een winkel op de Markt. In tweede helft 2019 is het (TIP) verhuisd naar het verbouwde Oude Stadhuis, ook op de Markt.
IN 2020 IS ER IN DE EERSTE HELFT
AL 21.000M2 AAN BEDRIJFSKAVELS
VERKOCHT IN LORENTZ II EN IIIx

Bedrijfskavels

De gemeente verkoopt bouwgrond aan ondernemers. In 2020 is er in de eerste helft al 21.000m2 aan bedrijfskavels verkocht in Lorentz II en III. Ondernemers kunnen hier nieuwe bedrijven bouwen of verhuizen vanaf een locatie elders. Lorentz II is nu uitverkocht. Lorentz III bestaat in totaal uit 65.000m2
onderwijs

Terugdringen voortijdig schoolverlaten

Door de jarenlange inzet van onderwijs, gemeenten en partners vanuit onder andere welzijn, zorg en arbeidsmarkt is onze RMC-regio de op 5 na best presterende regio. We blijven hier op regionaal en lokaal sterk inzetten om zoveel mogelijk jongeren de beste ontwikkelkansen te kunnen bieden.
#/39
Best presterende regio

Meer uren voorschoolse educatie

De overheid heeft bepaald dat gemeenten het aanbod voor voorschoolse educatie (VE) moeten uitbreiden. Dit is om onderwijsachterstanden te bestrijden. Daarom is per 1 januari 2020 op een aantal locaties van Stichting Kinderspeelzalen Harderwijk (SKH) de verhoging naar 16 uur per kind per week al doorgevoerd. Voor de overige locaties van SKH gaat dit in de loop van het jaar gebeuren.
Tot en met 31 december 2020 heeft SKH het alleenrecht op het aanbieden van voorschoolse educatie, daarna kunnen ook andere marktpartijen voorschoolse educatie aanbieden.
10
+

Schoolfruit

Alle basisscholen krijgen schoolfruit van de gemeente Harderwijk, zodat iedere basisschoolleerling regelmatig fruit kan eten op school.

Gezonde leefstijl

Een gezonde leeftstijl bevorderen we onder andere door Jongeren op gezond gewicht. Binnen JOGG gebeurt heel veel om een gezonde leefstijl te bevorderen, de omgeving van het kind gezond te maken en er wordt ingezet op een gezonde werkvloer.
sport en cultuur

Inclusief sporten en bewegen

We stimuleren inclusief sporten en bewegen zodat alle inwoners actief en gezond kunnen blijven. Zo zijn we regionaal aangesloten bij het loket Uniek Sporten. Hiermee verbeteren we de vindbaarheid van het sportaanbod voor de doelgroep aangepast sporten.

Sportpark Slingerbos uitbreiding

De voorzieningen op sportpark Slingerbos worden uitgebreid. Er zijn nieuwe velden aangelegd voor de korfbalvereniging en er is een handbalveld toegevoegd voor de handbalvereniging. Daarnaast is op verzoek van de buurt een geluidsscherm geplaatst en is het groen aangepast. De velden zijn inmiddels in gebruik genomen door de beide verenigingen. De Stichting is nu zelf bezig met de bouw van het clubhuis die naar verwachting eind van het jaar gereed is.

Kunst en Cultuur

De beschikbaarheid van een binnenlocatie voor podiumkunsten is vanaf 1 januari 2020 voor drie jaar geborgd, in afwachting van verdere ontwikkelingen van onder andere Stad als Podium.

Tijdens de coronacrisis moesten alle culturele instellingen, ook het Theater, sluiten. Op dit moment mogen ze weer open maar wel met de 1,5 m beperking.

Stad als Podium heeft zich de afgelopen tijd ontwikkeld tot een netwerkorganisatie die tot aan de coronacrisis podiumvoorstellingen organiseerde op verschillende, vaak verrassende locaties. Ook hiervoor geldt dat wordt bekeken hoe de programmering kan worden opgepakt in de anderhalvemetersamenleving.

Energieneutraal zwembad De Sypel

De gemeente Harderwijk heeft als doelstelling de CO2 uitstoot in 2031 met 45% te verminderen ten opzichte van 2010. Met de verduurzaming van alleen het zwembad, wordt de CO2 uitstoot al verminderd met 30%. De plannen? Een mooi energieneutraal binnenzwembad met een moderne, professionele en gastvrije uitstraling.

Doorontwikkeling GA! Harderwijk

GA! Harderwijk zijn alle sport- en cultuurcoaches van Harderwijk. Zij werken samen om van Harderwijk de actiefste stad van Nederland te maken door alle Harderwijkers te stimuleren op het gebied van gezondheid, sport, bewegen en cultuur. Er wordt, samen met partners en coaches van GA! Harderwijk gewerkt aan de doorontwikkeling van GA! Harderwijk. Om zo nog beter zichtbaar en bereikbaar te kunnen worden voor de inwoners van Harderwijk.

Cultuur en sport voor iedereen

De Sport- en Cultuurwijzer biedt een kennismaking met sportieve en culturele activiteiten voor Harderwijkers vanaf 4 jaar. De activiteiten van de Sport- en Cultuurwijzer sluiten aan op de planning van de brede school.
sociaal domein

Eenzaamheid samen doorbreken

Om eenzaamheid te doorbreken worden door ZorgDat huisbezoeken gebracht aan 75plus ouderen. Stichting Thuishuis Harderwijk organiseert daarnaast activiteiten zoals Thuishuiselijke zondagen. De Geluksroute biedt inwoners de mogelijkheid om weer in verbinding te komen met zichzelf en de ander. Het opbouwwerk en jongerenwerk van ZorgDat is dagelijks in contact met inwoners, jong en oud tijdens hun rondje door de wijk. Door wijkgericht te werken ontstaan nieuwe vriendschappelijke contacten tussen buren en wijkgenoten. Met elkaar maken we eenzaamheid zichtbaar door de belevingsverhalen van inwoners te verfilmen en te delen.
x
HUISBEZOEKEN
GEBRACHT

Verbetering Centrum voor Jeugd en Gezin

Met behulp van ervaringen van ouders verbetert het CJG de kwaliteit en vindbaarheid bijvoorbeeld via de website. Ouders hebben nu toegang tot het dossier van hun kinderen (Jeugdgezondheidszorg), de toegang tot het Jeugdhulp deel volgt nog.

De mens centraal

Door de integrale samenwerking heeft Uwoon recent een ‘feestje’ gevierd omdat er in 2019 nul huisuitzettingen zijn
geweest. De werkwijze Harderwijk (Integraliteit bij dreigende huisuitzettingen en schulden bij inwoners) is uitgerold over de hele Noord-Veluwe.

Met Harderwijk in de regie is in 2019 het regio- en beleidsplan ‘Beschermd wonen en maatschappelijke opvang Noord-Veluwe’ opgesteld. Met het plan ‘Samen thuis op de Noord-Veluwe’ zetten we de mens centraal om te zorgen we dat er voor iedereen een plek is onze regio. Zo kan iedereen mee doen. Ook mensen voor wie dat minder vanzelfsprekend is. Dit kan ook een eigen plek aan de rand van de samenleving zijn.

Verder is het Praktijkhuis Harderwijk geopend, waar mensen zichzelf mogen zijn (kop koffie, spelletje, gesprek, training). Mensen komen daar om te werken aan eigen regie en herstel.

De Roef als voorbeeld

De nieuwe Roef wordt naast een ontmoetingscentrum ook een plek voor Positieve Gezondheid, zoals de huisarts en welzijnsorganisaties. De gemeenteraad heeft het initiatief goedgekeurd en nu is de ontwerpfase gestart. De Roef wordt als het voorbeeld gezien voor andere wijkcentra.

Jongeren begeleiding na scheiding

Door het aanbieden van begeleiding van jongeren na de scheiding van ouders kunnen we jongeren zelfstandiger maken en mogelijke ondersteuningsbehoefte in de toekomst voorkomen. Dit is nu onderdeel geworden van het preventieve aanbod van het CJG.

Begrijpelijke communicatie voor jou en mij

Om mensen met een LVB (licht verstandelijke beperking), ASS (autisme spectrum stoornis) of NAH (niet-aangeboren hersen-letsel) zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, hebben we communicatiestijlen ontwikkeld. Het gebruiken van pictogrammen en visuele communicatie passen we meer toe. Ook hebben we geïnvesteerd in het trainen van onze medewerkers om schriftelijk te communiceren op B1 taalniveau.

Laaggeletterdheid

Om iedereen in de samenleving deel te laten nemen is de brede aanpak rondom laaggeletterdheid geïntensiveerd. In klantcontacten zijn we bewust van laaggeletterdheid. Hierin is voornamelijk veel samengewerkt met Uwoon, het Participatiehuis en schuldhulpverlening.
  Diverse activiteiten in de Week van de Alfabetisering.
 • Extra taalondersteuning opgezet voor mbo-cursisten (Landstede en de bibliotheek).
 • Samen met TopTaal is er 1 keer een taalcarrousel gedraaid.
 • Vanuit de bibliotheek is er een zomerprogramma van één dag per week met veel taal- en leesstimulering voor kinderen in de bovenbouw van de basisschool.
 • Het project voorleesstimulering voor ouders en kind is gestart op 3 basisscholen in Harderwijk.
 • Er is een nieuw regioplan laaggeletterdheid 2020-2024 opgesteld voor de arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord - Veluwe.
 • Er worden jaarlijks ook formele taaltrajecten gegeven door taalschool TopTaal en in voorgaande jaren door Landstede, betaald uit de WEB (Wet Educatie Beroepsonderwijs) gelden.
IN HARDERWIJK IS ONGEVEER 8% VAN DE BEVOLKING LAAGGELETTERD

Iedereen is vrij om zichzelf te zelf

We geven invulling aan het zijn van Regenbooggemeente om zo deelname aan de samenleving te bevorderen van alle inwoners. Heel zichtbaar is het regenboogzebrapad dat aangelegd is en de regenboogvlaggen die op verschillende plekken in Harderwijk wapperen op dagen zoals bijvoorbeeld ComingOut Day.

In 2018 is de Village People opgericht, die samen met de gemeente een conferentie georganiseerd heeft over dit thema; en begonnen zijn met (goed bezochte) wekelijkse café avonden voor LHBTI+ personen. Ook is seksuele- en genderdiversiteit onder de aandacht gebracht bij scholen, het azc en door middel van enquêtes, bij bewoners.

Momenteel ligt er een plan voor de raad klaar om vast te stellen hoe we de komende jaren invulling geven aan de drie pijlers: Zichtbaar welkom, Duurzaam contact & Voorlichting en Educatie. Daarbij wordt er momenteel om input en ideeën van bewoners gevraagd op het online stadsgesprek platform.
6%
GROTERE EVENEMENTEN IN 2019
(MEER DAN 100 BEZOEKERS)

Bestaanszekerheid

Samen met Ermelo en Zeewolde is een nota Schuldhulpverlening opgesteld. Doel van de nota is om begeleiding aan inwoners te geven die leven op en rond de armoedegrens. Dat doen we via vroegsignalering en het bieden van ondersteunende middelen.

Daarnaast wordt er samengewerkt met bewindvoerders. Er wordt er een systeem geïmplementeerd waar energieleveranciers, zorgverzekeraars en andere partijen betaalachterstanden kunnen melden. Op deze manier worden oplopende schulden snel gesignaleerd, en kunnen we inwoners de juiste ondersteuning aanbieden.

Wet Taaleis

Als iemand bijstand aanvraagt, moet deze persoon de Nederlandse taal voldoende beheersen. Hiervoor is de Wet Taaleis ingevoerd. De Wet Taaleis hebben we toegevoegd in de Participatiewet. Zo beoordelen we of de aanvrager voldoet aan het juiste taalniveau (taalniveau 1F) om in aanmerking te komen voor een bijstandsuitkering.
duurzaamheid en

milieu

Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie is de mate waarin we de omgeving kunnen aanpassen aan klimaatverandering, om zo problemen zoals overstromingen en uitdroging van de natuur te voorkomen.

In Harderwijk zijn de volgende projecten uitgevoerd in het kader van klimaatadaptatie:
 • Waterberging Crescent Park: in dit prachtig aangelegde park wordt het overtollige regenwater uit de wijk Drielanden opgevangen.
 • Na onderzoek van de heetste plekken in de binnenstad zijn zes zogenaamde ‘mini-oases’ ingericht. Dit zijn plekken waar schaduw is, waar bankjes zijn om uit te rusten en waar een watertappunt is.
 • Er wordt samengewerkt met omliggende gemeenten en het Waterschap voor wat betreft risico op overstroming, risico op natuurbranden en onderzoek naar droogte.
 • In 2020 is subsidie beschikbaar gesteld voor inwoners om een regenton aan te schaffen, zodat het regenwater opgevangen kan worden. Er zijn circa 200 regentonnen aangeschaft.

Biodiversiteit

De gemeente werkt aan een veerkrachtig natuurnetwerk dat zich kan aanpassen aan de veranderende omstandigheden ten gevolge van de klimaatverandering. Om de biodiversiteit te bevorderen wil de gemeente natuurinclusief denken door onder andere bermen minder te maaien, instectenhotels te plaatsen en aandacht te besteden aan moestuintjes en geveltuintjes.

Openbare verlichting naar LED

Steeds meer openbare verlichting wordt omgezet naar het energiezuinige LED waarbij we hetzelfde lichtbeeld houden.

LED armaturen

Tiny Houses

De eerste twee van de drie Tiny Houses is opgeleverd. Zelfvoorzienende huizen dat niet aangesloten zijn op gas, water of elektriciteit.
Tiny houses opgeleverd
ruimte en wonen

Creëren van tijdelijke woonruimte

We zijn bezig met het ontwikkelen van pauzewoningen bij het Havenspoor voor jongeren, spoedzoekers, starters en statushouders. Dit zijn woningen voor tijdelijk verblijf. Er zijn momenteel14 woningen gerealiseerd bij de pop-up wijk op het Struikterrein. Het doel is om op deze locatie ongeveer 43 woningen te realiseren.

pauze woningen

Gemengde wijken en buurten

We sturen in elke wijk aan op diversiteit in woningen. Zo ontstaat er een samenleving van gezinnen in goedkopere, duurdere en starterswoningen.

In Harderweide en Waterfront gaan we opnieuw kijken naar deze diversiteit.

Meer aandacht voor groen

Op dit moment telt Harderwijk zo’n 23.000 bomen. De gemeente moedigt bewoners aan om een groenere leefomgeving te creeëren. Zo zijn er door bewoners 3500 struiken en 75 bomen geplant en ontstaan er in de binnenstad op verschillende plekken geveltuintjes. Met de Operatie Steenbreek zijn 8000 kg aan stenen verwijderd door 35 inwoners.
KG
aan stenen verwijderd
om plek te maken voor
meer groen

struiken geplant

Levensloopbestendige woningen

Om de veiligheid en het comfort van oudere inwoners te borgen, is het noodzakelijk om woningen te verbeteren. Dit kan door de woningen toegankelijk te maken voor rolstoel en rollator en door zorg- en dienstverlening aan huis mogelijk te maken.

De verantwoordelijkheid hiervoor ligt vooral bij de inwoners zelf, maar de gemeente gaat met financieringsmogelijkheden de inwoners stimuleren. De aanpassingen moeten ervoor zorgen dat mensen langer in hun woning kunnen blijven wonen.

Voor alle nieuwbouw plannen geldt deze visie.

Crescent Park volop in gebruik

Het Crescent Park is inmiddels open! Een spannend speel- en doepark in Harderweide. Inwoners genieten volop van de wandelroute van bijna vier kilometer, mudrun obstakels, hondenstrand, de speeltoren, een gestrand piratenschip en een eigen ‘regenvariant’ van eb en vloed. Ook de onlangs geopende Pumptrack is populair onder de jongeren.

Verduurzaming van woningen

Inwoners van Harderwijk worden aangemoedigd om hun woning te verduurzamen. Zo kunnen inwoners bijvoorbeeld zonnepanelen plaatsen, het huis isoleren, of hun woning gasloos maken. Gasloos is een vereiste bij nieuwbouw.

Sinds 2020 zijn via de gemeente leningen beschikbaar om inwoners hiermee te helpen. Er zijn al drie van deze leningen verstrekt in de Zeebuurt.

Ook willen we samen met inwoners, energieleveranciers, netwerkbeheerder en woningcorporaties zoeken naar mogelijkheden. In het project 'Aardgasvrij wonen' zijn er drie buurten geselecteerd. Met de Zeebuurt, Tinnegieter en de Hanzewaard worden buurtbijeenkomsten gehouden.
leningen
verstrekt

De Wijde Wellen

Begin 2020 is de aanleg van De Wijde Wellen van start gegaan. Met de oplevering in de tweede helft van 2020 kan iedereen na de zomer genieten van deze velenging van de boulevard; met wandelpromenade, strand, uitkijktoren en groepshangmat.

Vitale vakantieparken

Op dit moment wordt een viertal parken getransformeerd van recreatie naar wonen. Daarvoor zijn/worden 4 bestemmingsplannen gewijzigd. De andere parken in de gemeente blijven recreatief.